Hiển thị tất cả 12 kết quả

THỰC PHẨM

Hiển thị 9 12 18 24

Đùi heo muỗi không xương 1kg Jamonprive Minijamón 1 kilo con jamonero y cuchillo (date 11/2022)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.059.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi heo muỗi nguyên chiếc 4-5kg Jamonprive Paleta Serrana con jamonero y cuchillo (đùi trắng)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.629.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lợn Espana Iberico lợn đen TBN 4,5-5kg (Date 9/2023)- loại 100% iberico

Được xếp hạng 0 5 sao
5.300.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lợn Espana Iberico lợn đen TBN 4,5-5kg (Date 9/2023)- loại 50% iberico

Được xếp hạng 0 5 sao
4.550.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lợn muối đen Espana jamonero Cuchillo 1kg date 5/2023

Được xếp hạng 0 5 sao
2.600.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lợn muối Jamonprive Minijamon 1,0 Kg (Đùi lợn Serrano TBN 1kg date 30/10/2021)

Được xếp hạng 0 5 sao
1.019.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lơn muối Jamonprive Paleta de cebo 4,5 – 5,0 Kg (Đùi lợn Iberico lợn đen TBN 4,5-5kg Date: 5/11/2021)

Được xếp hạng 0 5 sao
3.679.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lơn muối Jamonprive Paleta serrana 4,5 – 5,0 Kg (Đùi lợn Serrano TBN 4,5-5kg Date: 5/11/2021)

Được xếp hạng 0 5 sao
2.579.000 
Thêm vào giỏ hàng

Đùi lợn muối mini Jamon Curado 1kg có giá đỡ 10/2023

Được xếp hạng 0 5 sao
1.450.000 
Thêm vào giỏ hàng

Set 4 mix salami Especial Celebraciones date 5/2022

Được xếp hạng 0 5 sao
959.000 
Thêm vào giỏ hàng

Set 5 mix salami Especial Celebraciones date 5/2022

Được xếp hạng 0 5 sao
1.889.000 
Thêm vào giỏ hàng